Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Những nữ doanh nhân quyền lực trong ngành ngân hàng

Bạn có biết ai là những người phụ nữ quyền lực nhất trong các ngân hàng? Hãy vào http://model14.com/index.php?option=com_content&view=article&id=924:nhng-n-doanh-nhan-quyn-lc-trong-nganh-ngan-hang&catid=122:tin-tng-hp&Itemid=557 tìm hiểu

0 nhận xét

Đăng nhận xét