Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Những tập tục ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản

Sức khỏe sinh sản (SKSS) và sức khỏe tình dục (SKTD) không phải là những vấn đề mà cá nhân có thể tự lo liệu vì chúng có liên quan mật thiết với những bước phát triển của môi trường xã hội và gia đình. Một sự phát triển xã hội hài hòa, đồng bộ mới có thể đem lại sự chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện.

0 nhận xét

Đăng nhận xét